MILITAIRE EENHEDEN KL

 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
1e DIVISIE - 7 DECEMBER
 
Ontworpen door:
H. van Bemmel
 
Drukkerij:
Vervoort
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1947 - Batavia
1948 - Batavia
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
1e DIVISIE - 7 DECEMBER
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1946 - Batavia
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
1e DIVISIE - 7 DECEMBER
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
Visser
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1947 - Batavia
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
1e DIVISIE - 7 DECEMBER
 
Ontworpen door:
Jos Hardeveld (?)
 
Drukkerij:
Nix & Co Bandoeng
Nix 7924
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1948 - Bandoeng
1949 - Bandoeng
1948 - Batavia
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
1e DIVISIE - 7 DECEMBER
 
Ontworpen door:
M.v.M.
 
Drukkerij:
Unie
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

Batavia
1947 - Tjiandjoer
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
9e Regiment Infanterie
3e Bataljon
Ondersteunings Compagnie
 
Ontworpen door:
KERVINK
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

Palembang
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
Regiment Stoottroepen
 
Ontworpen door:
J. Gladdines
 
Drukkerij:
Voorzijde onbekend
Achterzijde = briefkaart N.I. G75
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1946 - Palembang
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
Regiment Stoottroepen
 
Ontworpen door:
J. Gladdines
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1946 - Semarang
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
Regiment Stoottroepen
1e Bataljon
 
Ontworpen door:
J. Gladdines
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1946 - Semarang
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
15 LTD Centrale School
 
Ontworpen door:
H. de Bats
 
Drukkerij:
Vorkink
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1948 - Bandoeng
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
16 AAT
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

Onbekend
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
2e DIVISIE - PALMBOOM
 
Ontworpen door:
H. van Bemmel
 
Drukkerij:
Vervoort
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1947 - Batavia
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
III-11 R.I.
 
Ontworpen door:
JB
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

Onbekend
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
32 A.A.T.
 
Ontworpen door:
Ben (?)
 
Drukkerij:
Kolff SB
8429
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1949 - Soerabaja
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
33 A.A.T.
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
VAREKAMP & CO.
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

Medan
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
41 Z.V.E.
 
Ontworpen door:
A.S.
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1949 - Bandoeng
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
4-2 R.I.
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
Varenkamp & Co
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

Onbekend
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
2-4 R.I.
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
Kolff & Co
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

Onbekend
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
4-8 R.I.
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
Vervoort
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1947 - Batavia
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
4e Esk. PAW
 
Ontworpen door:
G.A. Hamel
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1947 - Banjoemas
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
4e Esk. PAW
 
Ontworpen door:
G.A. Hamel
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1948 - Poerwakarta
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
423 Bataljon Infanterie
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1949 - Soerabaja
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
433 Bataljon Infanterie
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1949 - Batavia
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
5-11 R.I.
 
Ontworpen door:
Onleesbaar
 
Drukkerij:
VARENKAMP & CO
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1948 - Medan
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
5-11 R.I.
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
VAREKAMP & CO.
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1949 - Medan
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
6e Esk. Vechtw
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1949 - Semarang
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
8 GnVeldCie
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
MD
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

Onbekend
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
Garde Regiment Jagers
3e Bataljon
 
Ontworpen door:
onleesbaar
 
Drukkerij:
onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1946 - Buitenzorg
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
Garde Regiment Jagers
3e Bataljon
 
Ontworpen door:
onleesbaar
 
Drukkerij:
onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1948 - onbekend
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
Garde Regiment Prinses Irene
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
Van Dorp - Bandoeng
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1949 - Poerwakarta
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
Garde Regiment Prinses Irene
5e Bataljon
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1948 - Padang
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
Tijger Brigade ( I R.S. )
 
Ontworpen door:
J. Gladdines
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

Onbekend
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
Tijger Brigade ( III-7 R.I. )
 
Ontworpen door:
J. Gladdines
 
Drukkerij:
Onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1948 - Semarang
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
Y-Brigade
 
Ontworpen door:
jvd (?)
 
Drukkerij:
Ebeling
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1947 - Palembang
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
Y-Brigade 5e Esk 1e Bat
 
Ontworpen door:
jvd (?)
 
Drukkerij:
Ebeling
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1947 - Batoe Radja
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
Uitgegeven door:
Regiment Luchtvaarttroepen
 
Ontworpen door:
hR
 
Drukkerij:
onbekend
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1946 - onbekend
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
COMMANDO LUCHTVAARTTROEPEN
 
Ontworpen door:
Onbekend
 
Drukkerij:
Van Dorp - Semarang
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1949 - Batavia
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
1e Cie LVT
 
Ontworpen door:
M. v. Leeuwen
 
Drukkerij:
A.I.D. Drukkerij Bandoeng
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

1948 - Onbekend
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
1e Cie LVT
 
Ontworpen door:
M. v. Leeuwen
 
Drukkerij:
A.I.D. Drukkerij Bandoeng
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

Onbekend
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©
 Collectie H.R. Holdijk
Uitgegeven door:
Militaire Luchtvaart
 
Ontworpen door:
M.L. foto
 
Drukkerij:
Jos Pé, Arnhem
 
Gebruik:
Jaar - lokatie:

n.v.t.      

DONATIES zijn natuurlijk fantastisch, maar TE KOOP is ook erg goed
en anders ben ik tevreden met een hoge resolutie scan van voor en achterzijde.
In geval van nood kan een mailtje met type en jaartal ook.
© Copyright 2008 Contactgroep Nederlandse Militaire Post - H.R. Holdijk ©